Sia “Volente deo” ir dibināta 2011 gada sakumā, sadarbībā ar Eiropas Savienības Sociālo Fondu atbalstu un finansējumu, kas sniedz specializētā transporta un pavadoņa paklapojumus, galvenokārt cilvēkiem ar invaliditāti un kustības, funkcionāliem traucējumiem, gados vecākiem cilvēkiem un ārstniecības iestāžu pacientiem. Piedāvājam specializēta transporta pakalpojumus, lai cilvēkiem ar invaliditāti un kustības, funkcionāliem traucējumiem, rastos iespēja integrēties sabiedrībā un iesaistīties dažādās aktivitātēs, jo pēc Eiropas Savienības veiktiem pētījumiem, cilvēkiem ar invaliditāti pārvietojas un izmanto sabiedrisko transportu trīs reizes retāk.


photo


photo


photo